Ngày: Tháng Năm 13, 2018

Spam Sms 2018

Spam Sms 2018 – Siết Chặt Tin Nhắn Spam – Tin Nhắn Từ Nhà Mạng Lên Ngôi

Spam Sms 2018 Rục Rịch Trở Lại Từ Nhà Mạng Spam Sms đã được ngăn chặn quyết liệt, thậm chí thu hồi tới 28 triệu sim spam trong năm 2017. Tuy nhiên những tháng đầu năm 2018 (đặc biệt là đầu tháng 3), hàng loạt tin nhắn quảng cáo spam