Tháng: Tháng Mười 2018

Chuyển Mạng Giữ Số

Chuyển Mạng Giữ Số Cho Các Số Di Động Khi Nào Tiến Hành?

Chuyển mạng giữ số di động theo kế hoạch đã đề ra, bắt đầu ngày 16/11 tới đây, ba nhà mạng lớn Viettel, VinaPhone, MobiFone sẽ chính thức cung cấp DV (Mobile Number Portability). Thông tin được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác nhận và cho